Wykonanie stanowiska komputerowego z wizualizacją technologii istniejącej stacji uzdatniania wody w Marysinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE UPROSZCZONYM

prowadzonym zgodnie z  Regulaminem zamówień na dostawy,

usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50

05-506 Lesznowola

Tel. 22 7579432

www.lpk-lesznowola.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie stanowiska komputerowego z wizualizacją technologii istniejącej stacji uzdatniania wody w Marysinie przy ulicy Gruntowej. 

Oferty należy składać do dnia 27.05.2015r.

Zamówienie obejmuje:

  1. zakup programu deweloperskiego SCADA,
  2. zakup driverów komunikacyjnych,
  3. montaż stanowiska komputerowego, które będzie komunikowało się za stanowiskiem Alan i Bradley,
  4. wykonanie aplikacji polegających na wizualizacji wszystkich stanów pomp, zaworów oraz czujników zainstalowanych na SUW,
  5.  uruchomienie systemu.

Powyższe prace należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2015r.

 Po stronie zamawiającego jest dostawa :

  1. kart telemetrycznych,
  2. komputera
  3. monitora
  4. UPS
  5. modułów komunikacyjnych szt. 2.