Uchwała Zarządu nr 27/3/20

Uchwała Zarządu LPK w sprawie zasad funkcjonowania biura w okresie epidemii