UCHWAŁA w sprawie wyboru oferty i wyłonienia biegłego rewidenta

Uchwała nr 112/III/2018 w sprawie wyboru i wyłonienia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych LPK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli za lata obrotowe 2018 i 2019. – pobierz