Remont budynku składowo-magazynowego położonego na terenie oczyszczalni ścieków w Zamieniu przy ul. Arakowej 4, gm. Lesznowola

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w

Lesznowoli przy ul. Poprzecznej 50 – Zamawiający

ZAPRASZA

do złożenia oferty na :

„Remont budynku składowo-magazynowego położonego na terenie oczyszczalni ścieków w Zamieniu przy ul. Arakowej 4, gm. Lesznowola”

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych, ociepleniu i otynkowaniu ścian zewnętrznych, wymianie pokrycia dachowego, remoncie wnętrza budynku.
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej po dokonaniu osobistych oględzin budynku przeznaczonego do remontu.
  3. Po dokonaniu przez oferenta wizji w terenie, Zamawiający przedstawi pełen zakres robót, oraz przekaże wzór formularza ofertowego, według którego należy przygotować ofertę.
  4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2014r do godz. 10.00.
  5. Osobą uprawnioną do składania dodatkowych informacji jest Iwona Nowowiejska tel. 22 7579432 wew. 18 lub 501834818