Rada Nadzorcza Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli zaprasza do składania ofert na przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 i 2023

Uchwała i ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta – Pobierz

Uchwała w sprawie wyboru oferty i wyłonienia biegłego rewidenta – Pobierz