Oświadczenie w sprawie jakości wody w Gminie Lesznowola

Oświadczenie w sprawie jakości wody w Gminie Lesznowola w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka…