Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli zaprasza do składania ofert na przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2020 i 2021.

Uchwała i ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta- pobierz