Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki