Ogłoszenie o zamówieniu „Odbiór i zagospodarowanie osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków (osad ściekowy, piasek i skratki) z trzech oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy Lesznowola”

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SWZ – Pobierz

Załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 1 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 2 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

Załącznik nr 3 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

Załącznik nr 5 – Pobierz

Załącznik nr 5 edytowalny – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz