Ogłoszenie o zamówieniu na wybór robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym DN225 w miejscowości Władysławów przy ul. Piaseczyńskiej dz. ew. nr 1, 10, obręb Władysławów, gmina Lesznowola”.

Ogłoszenie – Pobierz

SWZ- Pobierz

Załącznik nr 1- Pobierz

Załącznik nr 1 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 2 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

Załącznik nr 3 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

Załącznik nr 4 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 5 – Pobierz

Załącznik nr 6 – Pobierz

Załącznik nr 7.1 – Pobierz

Załącznik nr 7.2 – Pobierz

Załącznik nr 8 – Pobierz

Załącznik nr 9 – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz