OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonanie projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – pobierz

załącznik nr 1 – spełnienie warunków – pobierz

załącznik nr 2 – brak podstaw – pobierz

załącznik nr 3 – uprawnienia – pobierz

załącznik 4 i 4A – wykaz robót – pobierz

załącznik nr 5 – umowa – pobierz

załącznik nr 6, 6A, 6E – pobierz

załącznik nr 6B, 6C, 6D – pobierz

załącznik nr 7 – oferta – pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1 – pobierz

informacja nr 2 – pobierz