OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. remont 6 przepompowni na terenie gminy Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. remontu 6 przepompowni ścieków polegający na montażu zasuw na przewodach kanalizacji grawitacyjnej na terenie gminy Lesznowola – pobierz