OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. przebudowy sys. kanalizacji w ul. Okrężnej Lesznowola

OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE – pobierz

BIOZ – pobierz

profil – pobierz

studnia profil – pobierz

załącznik nr 1 – projekt – pobierz

załącznik nr 2 – opis techniczny projekt – pobierz

załącznik nr 6 – schemat szafka – pobierz

załącznik nr 7 – przedmiar – pobierz

załącznik nr 10 – stwior – pobierz

załącznik nr 3 – spełnienie – pobierz

załącznik nr 4 – osoby zdolne – pobierz

załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – pobierz

załącznik nr 8 – umowa – pobierz

załącznik nr 9 – oferta – pobierz