Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w procesie oczyszczania ścieków (osad ściekowy, piasek i skratki) z trzech oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy Lesznowola

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SIWZ – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz