Ogłoszenie nr 16/19 dotyczące zamówienia zakupu wraz z dostawą przepływomierzy z przeznaczeniem do pomiaru przepływu wody wydobytej i uzdatnionej na stacji uzdatniania wody w Zamieniu

Ogłoszenie nr 16/19 dotyczące zamówienia zakupu wraz z dostawą przepływomierzy z przeznaczeniem do pomiaru przepływu wody wydobytej i uzdatnionej na stacji uzdatniania wody w Zamieniu – pobierz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz