Ogłoszenie nr 15/19 dotyczące zamówienia elementów elektroniki z przeznaczeniem na wykonanie sterowania na stacji uzdatniania wody w Zamieniu

OGŁOSZENIE NR 15/19 dotyczące zamówienia elementów elektroniki z przeznaczeniem na wykonanie sterowania na stacji uzdatniania wody w Zamieniu -pobierz

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma INTROL Sp. z o. o.