Ogłoszenie 8/20 zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie 8/20 zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej – pobierz

załącznik nr 1 formularz ofertowy – pobierz

załącznik nr 2 umowa – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz