Ogłoszenie 25/19 na monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy w zakresie badania wody dla Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.

Ogłoszenie nr 25/19 zapytanie ofertowe -na monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy w zakresie badania wody dla Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. – pobierz

załącznik nr 1 – pobierz

załącznik nr 2 – pobierz

odpowiedz na zapytanie oferentów – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz