Ogłoszenie 23/19 dotyczy wykonania remontu dwóch pompowni ścieków położonych na terenie dz. nr. ew. 309 przy ul. Krasickiego 142 oraz dz. ew. 725/2 i 725/3 przy ul. Plonowej 30A w Nowej Woli, gm. Lesznowola

Ogłoszenie 23/19 dot. wykonania remontu dwóch pompowni ścieków położonych na terenie dz. nr ew. 309 przy ul. Krasickiego 142 oraz na terenie dz. nr. ew. 725/2 i 725/3 przy ul. Plonowej 30A w Nowej Woli – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz