Ogłoszenie 12/20 dotyczące postępowania na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, gmina Lesznowola

Ogłoszenie 12/20 dotyczące postępowania na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, gmina Lesznowola – pobierz

Załącznik nr 1 wzór oferty- pobierz

Załącznik nr 1 wersja edytowalna – pobierz

Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy – pobierz

Załącznik nr 2 wersja edytowalna – pobierz

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik nr 3 wersja edytowalna – pobierz

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia – pobierz

Załącznik nr 4 wersja edytowalna – pobierz

Załącznik nr 5 wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 6 mapa poglądowa – pobierz