KOMUNIKAT dot. przepompowywania i zrzucania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej