INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na dostawę i wymianę wodomierzy