Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przeglądu technicznego oraz badaniu wydajności hydrantów