04.08.2023 informacja w sprawie wody dla mieszkańców Janczewic

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 04.08.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Piasecznie poinformowała o wystąpieniu w sieci wodociągowej w miejscowości Janczewice bakterii z rodzaju Enterococcus. Przedmiotowa sieć zasilana jest ze stacji uzdatniania wody SUW Pole. W związku z powyższym Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. bezzwłocznie podjęło działania polegające na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej Janczewice oraz przełączeniu zasilania wody z innej stacji tj. SUW PGR Lesznowola. Natomiast SUW Pole została zamknięta.

Wobec daleko idącej ostrożności zaleca się żeby woda wykorzystywana do celów spożywczych była w pierwszej kolejności przegotowana. Sytuacja taka będzie trwać do czasu potwierdzenia pozytywnych wyników wody i dotyczy jedynie miejscowości Janczewice.

Za utrudnienia przepraszamy i pozostajemy w kontakcie. Zarząd Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.