Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Zamieniu

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego zamiennego wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie

Zapytanie Ofertowe – pobierz