Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. zatrudni pracownika na stanowisko – Konserwator oczyszczalni ścieków