Informacja dotycząca zniesienia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje o zmianach w związku z podjęciem przez Radę Gminy Lesznowola uchwały numer 322/XXVIII/2020 z dnia 24.09.2020 r.