Archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy kanalizacji ul Okrężna w Lesznowoli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy kanalizacji ul Okrężna w Lesznowoli

29 marca 2018
INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonanie projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonanie projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej

27 marca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – pobierz załącznik nr 1 – spełnienie warunków – pobierz załącznik nr 2 – brak podstaw – pobierz załącznik nr 3 – uprawnienia – pobierz załącznik 4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. przebudowy sys. kanalizacji w ul. Okrężnej Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. przebudowy sys. kanalizacji w ul. Okrężnej Lesznowola

14 marca 2018
OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE – pobierz BIOZ – pobierz profil – pobierz studnia profil – pobierz załącznik nr 1 – projekt – pobierz załącznik nr 2 – opis techniczny projekt – pobierz załącznik
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dot. wykonanie projektu i remontu pompowni ścieków Wólka Kosowska

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dot. wykonanie projektu i remontu pompowni ścieków Wólka Kosowska

12 marca 2018
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – pobierz
OGŁOSZENIE NA WYKONAIE PRAC REMONTOWYCH STACJA UZDATNIANIA WODY STARA IWICZNA

OGŁOSZENIE NA WYKONAIE PRAC REMONTOWYCH STACJA UZDATNIANIA WODY STARA IWICZNA

19 lutego 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonanie projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonanie projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej

14 lutego 2018
OGŁOSZENIE o zamówieniu na roboty budowlane – pobierz załącznik nr 6 – PUF – pobierz załącznik nr 6A – pobierz załącznik nr 6B – pobierz załącznik nr 6C – pobierz załą
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej

13 lutego 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej u zbiegu ul. Słonecznej i Nowej – pobierz ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW informacja nr 1 – pobierz informacja nr 2 – pobierz
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wymianę wodomierzy wraz z nadajnikami radiowymi

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wymianę wodomierzy wraz z nadajnikami radiowymi

13 lutego 2018
OGŁOSZENIE – pobierz załącznik nr 1 do SIWZ – umowa – pobierz załącznik nr 2 do SIWZ – pobierz załącznik nr 3 do SIWZ – pobierz
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie usługi INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO SUW Zamienie

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie usługi INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO SUW Zamienie

8 lutego 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE – pobierz załącznik nr 1 – formularz ofertowy – pobierz załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie – pobierz załącznik
Informacja o wyniku przetargu na budowę SUW Zamienie

Informacja o wyniku przetargu na budowę SUW Zamienie

24 stycznia 2018