Apel o oszczędne używanie wody

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Lesznowoli zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców wody.